KULLANIM ŞARTLARI

TÜRKSAT Kablowebtv Portalı’nda bulunan tüm içeriğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm hakları TÜRKSAT ’a ait olup, izin alınmaksızın herhangi bir yol ile ve herhangi bir biçimde tümünün veya bir parçasının; kalıcı veya geçici olarak çoğaltılması, bu tür çoğaltmayı gerektiren yükleme, görüntüleme, çalıştırılma, aktarılma ve depolanması, çevirisi, adaptasyonu, düzenlenmesi veya herhangi bir değişiklik yapılması ve bundan doğan sonuçların kullanılması, kullandırılması, bedelli veya bedelsiz olarak herhangi bir şekilde kamuya yayımı yasaktır. Aksi takdirde hukuki ve cezai başvuru yolları kullanılabilecektir.

TÜRKSAT Kablowebtv Portalı sitesine giren ve kullanan kişi veya kuruluşlar bu Sitenin kullanım ve Kablowebtv Sözleşmesi kurallarını kabul etmiş sayılır..

1. Sitedeki Değişiklikler TÜRKSAT, Kablowebtv Sözleşmesi şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır..

TÜRKSAT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez..

2. Anlaşmazlıkların Çözümü İş bu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür, ihtilafların çözümünde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ ne veya Tüketici Mahkemesi’ ne münhasıran başvuru yapılabilir..

3. Web Sayfalarına Link Verilmesi TÜRKSAT Kablowebtv Portalı üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, TÜRKSAT link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır..

4. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Haklar www.kablowebtv.com web Sitesi’nin sahibi TÜRKSAT’tır. TÜRKSAT, Kablowebtv sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu TÜRKSAT’ın mülkiyetindedir.

TÜRKSAT’tan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Abone Kablowebtv Portalı web sitesini kullanmaya başladığından itibaren yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imajlar veya diğer herhangi bir işlemi yapamaz.

Abone, TÜRKSAT Kablowebtv sitesine erişimi ve web sitesini kullanımı nedeniyle bu Kullanım Şartları’ nın herhangi bir maddesini ihlal ederse, bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm gider vs. zarar ve masraflardan sorumlu tutulacaktır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması TÜRKSAT, www.kablowebtv.com web sitesinden link verilen herhangi bir siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

TÜRKSAT Kablowebtv Portalı web sitesinden link verilen herhangi bir siteye girilmesi ya da sitenin kullanılması ile, TÜRKSAT kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

TÜRKSAT Kablowebtv Portalı web sitesinin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmemektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş– çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Abonenin sorumluluğundadır.

Bu tip kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Abonenin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan TÜRKSAT sorumlu tutulamaz.

TÜRKSAT tarafından sağlanan uygulama ve hizmetler Abonenin kişisel kullanımı içindir, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılamaz ve satılamaz.

Yukarıda bahsedilen bilgiler, bilgisayar ortamındaki dosyalar, sayısal ve sayısal olmayan veriler, görsel malzemeler ve diğer tüm uygulama ve hizmetler TÜRKSAT Kablowebtv Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır..

Abone, TÜRKSAT tarafından sunulan uygulama ve hizmetler ve ilişkili tüm veriler üzerindeki telif ve lisans hakları başta olmak üzere tüm hukuki hakların, TÜRKSAT’a ait olduğunu kabul ve beyan eder..

Abone, TÜRKSAT tarafından sunulan uygulama ve hizmetleri kişisel kullanımı amacıyla kendisine sunulduğunu kabul ve beyan etmiştir..

Abone, Kablowebtv hizmetine erişim için kendisine verilen şifreyi üçüncü bir kişiye kullandırmayacağını, üçüncü kişilerin şifreyi öğrenmesini engellemek için tüm tedbirleri alacağını, üçüncü kişilerin şifreyi ele geçirerek sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde sorumluluğun Abone’ ye ait olacağını ve ihlalin üçüncü kişiler tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini kabul ve beyan eder..