KABLOWEBTV SÖZLEŞMESİ

TÜRKSAT KABLOWEBTV ABONELİĞİNİZİ BAŞLATMAK İÇİN BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK ve TÜRKSAT KABLOWEBTV’ Yİ KULLANARAK SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE MADDELERİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ.

MADDE 1. TARAFLAR

HİZMET VEREN: TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 
Adres : Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evleri) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı/Ankara 
Web : www.turksatkablo.com.tr 
Tel : 0850 804 44 44 (“TÜRKSAT Çağrı Merkezi”) 

HİZMET ALAN: 
Adı Soyadı : (“Abone”) 
Hizmet No : 
E-Posta : 

Tüm ABONELER, KabloWebTV hizmetini bireysel kullanım amacıyla satın alabilecek olup (tüzel kişi ve gerçek kişi) KabloWebTV hizmetinin herhangi bir şekilde ticari amaçlarla ve / veya kamuya açık mahallerde kullanılmasına izin vermemekle yükümlüdür. ABONE, KabloWebTV hizmetini kamuya açık mahallerde ve/veya ticari amaçlarla kullanması halinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuatın öngördüğü tüm adli, idari ve mali sorumluluklardan şahsen sorumludur. 

MADDE 2. TALEP EDİLEN HİZMETLER

TALEP EDİLEN HİZMET

Uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilere www.turksatkablo.com.tr adresinden ulaşılabilir. 


MADDE 3. KONUSU VE KAPSAM

Bu TÜRKSAT KabloWebTV Sözleşmesi’ nin konusu, TÜRKSAT ile ABONE arasında imzalanmış olan Kablonet Abonelik Sözleşmesi’ ne ek olarak ABONE’ ye sunulan KabloWebTV hizmeti ile ilgili olarak TARAFLAR’ ın karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

MADDE 4. TANIMLAR

ABONE: KabloWebTV hizmetini satın alan, ticari olmayan amaçlarla kullanan ve bu hizmetlerden kendi bilgisi dâhilinde ticari olmayan amaçlarla yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu,
EPR: (Elektronik Program Rehberi) Televizyon programlarının yayınlanacağı zaman, süre ve içerik detaylarını gösteren ve televizyon üzerinden ulaşılabilen program rehberi,
ETKİLEŞİMLİ HİZMETLER: TV üzerinden KabloWebTV ağı içinde ya da internete bağlı sunucu ve kişiler ile etkileşen, oyunlar, bilgi servisleri, alışveriş uygulamaları gibi mevcut TV yayını ile ilintili ya da ilintisiz, video ile desteklenebilen, TÜRKSAT tarafında ücretli veya ücretsiz olarak sunulan grafik uygulamalardır.
GÜVENLİK ŞİFRESİ: KabloWebTV hizmeti üzerinde ebeveyn izni ve satın alma gerektiren durumlarda kullanılan şifreyi,
İÇERİK PAKETİ: Hizmet kapsamında TÜRKSAT tarafından belirlenen ve değiştirilebilen tek veya gruplandırılmış içerik paketlerini,
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER: Kirala izle, seç-izle, tekrar izle gibi ABONE’ nin belirli şartlar kapsamında bir yayın akışına bağlı olmaksızın isteği üzerine içeriklerden yararlanabildiği hizmetleri,
KANAL(LAR): KabloWebTV platformu üzerinden izlenebilen yayın akışına bağlı (şifreli veya şifresiz) içerik yayın kanallarından her birini,
KİRALA-İZLE: KabloWebTV platformu içerik kütüphanesinde bulunan içeriklerin, her bir içerik başına ücret ödemek suretiyle belirtilen kısıtlı süre içinde ABONE’ nin isteğine bağlı zaman ve sayıda izlemesine imkân sağlayan hizmeti,
KULLANICI ARAYÜZÜ: İsteğe bağlı hizmetler ve diğer tüm KabloWebTV hizmetlerine ilişkin bilgi ve uygulamaların sunulduğu arayüzü,
SEÇ-İZLE: KabloWebTV platformu içerik kütüphanesinde paket olarak sunulan içeriklerin, sunulduğu süre boyunca abonelik paketi kapsamında ABONE’ nin isteğine bağlı zaman ve sayıda izlemesine imkân sağlayan hizmeti;
SÖZLEŞME: İşbu TÜRKSAT KabloWebTV Sözleşmesi’ ni, 
TEKRAR-İZLE: ABONE’ ye TÜRKSAT’ın bu uygulama için özel olarak anlaştığı kanalların belli programlarını normal yayın saatinden sonra TÜRKSAT’ın belirleyeceği içerik, süre ve şartlar dahilinde KabloWebTV platformunda ABONE’ nin isteğine bağlı zaman ve sayıda izleme imkanı sağlayan hizmeti,
KABLOTV: Kablo sistemleri altyapısı üzerinden verilen sayısal televizyon ve radyo yayını hizmetini,
KABLOWEBTV HİZMETİ: KabloWebTV platformu üzerinden ABONE’ ye sağlanan hizmetleri,
KABLOWEBTV PLATFORMU: Kanallar, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler, gelecekte geliştirilebilecek kişisel video kaydı ve bunlarla sınırlı olmayan gelişen teknolojik sayısal hizmetlerin geniş bant bağlantılı IP (Internet Protokolü) üzerinden, web, mobil ve akıllı tv uygulamaları ile doğrudan ABONE’ ye iletilmesini sağlayan sistemler bütününü,
TÜRKSAT Çağrı Merkezi: 0850 804 4444 ve 126 telefon hattı üzerinden hizmet veren servisi,
TÜRKSAT: TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ yi
YAYIN KARARTMA: Yayıncı kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar gereği belirli saatlerde ve/veya belirli bölgelerde program veya zaman dilimi bazlı yayına ara verilmesi,
TÜRKSAT, dilediği takdirde KabloWebTV hizmet türlerinin isimlerinde, içeriklerinde, uygulama şekillerinde değişiklikler yapabilir. Yapılacak değişiklikler TÜRKSAT internet sitesi veya diğer mecralardan abonelere duyurulacak olup duyurudan sonra değişiklik uygulamaya başlanacaktır.

MADDE 5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ABONE’ ye, KabloWebTV hizmetinin sunulabilmesi için, TÜRKSAT’ ın belirlediği minimum altyapı ve donanıma ABONE’ nin sahip olmaması ve/veya sahip olunan bu altyapı ve donanımın KabloWebTV hizmetini çalıştırabilecek nitelikte olmaması, ABONE tercihlerine bağlı yazılım uyumsuzlukları ve/veya TÜRKSAT’ın Kablonet hizmeti dışında bir internet servis sağlayıcı üzerinden hizmeti kullanması durumlarında KabloWebTV hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından TÜRKSAT hiç bir şekilde sorumlu değildir. 
5.2. KabloWebTV hizmetinin ABONE’ ye sunulması TÜRKSAT tarafından yapılacak inceleme ve tetkiklere tabi olabilecektir. Yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda veya TÜRKSAT KabloWebTV Sözleşmesi’ nin yürürlük süresi içinde herhangi bir zamanda KabloWebTV kurulumunda ve/veya hizmetin verilmesinde engel ve/veya sakınca görülen hallerde, TÜRKSAT tarafından KabloWebTV hizmeti verilmeyebilir. Bu durumda ABONE; herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
5.3. KabloWebTV hizmeti, Kablonet hizmeti alan ABONE’lere verilecektir. Herhangi bir sebeple söz konusu bağlı hizmetinin sonlanması, nakli ( nakil talep edilen adreste TÜRKSAT Analog Kablo TV altyapısı bulunmaması halinde) veya devri hallerinde ABONE’ ye TÜRKSAT tarafından KabloWebTV hizmeti verilmeyecektir ve TÜRKSAT KabloWebTV Sözleşmesi kendiliğinden fesih olacaktır. ABONE’ ye KabloWebTV hizmetine erişim için verilmiş olan kullanıcı adı ve güvenlik şifresi iptal edilerek, ABONE’ nin hizmete erişimi sonlandırılacaktır.
5.4. ABONE, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde TÜRKSAT’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
5.4.1. Telekomünikasyon altyapısı da dâhil olmak üzere, ABONE’ nin TÜRKSAT Kablo Hizmetleri haricinde yararlandığı internet hizmeti, donanım ve ekipmanda oluşabilecek bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar,
5.4.2. EPR’ de içeriğe ilişkin sağlanan bilgideki eksiklik ve hatalar, yayın akışındaki değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek hata ve uyumsuzluklar,
5.4.3. ABONE’ nin KabloWebTV hizmetini ve internet erişim hizmetini eş zamanlı kullanması durumunda (sistem/yazılım güncellemeleri, sosyal paylaşım platformları ve web sitelerine erişim vb. veri trafiği kullanan diğer işlemlerin eş zamanlı olarak çalıştırılması), internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve buna bağlı olarak KabloWebTV hizmetindeki yayın kalitesinde ortaya çıkabilecek sorunlar,
5.5. ABONE, KabloWebTV hizmetinin işbu TÜRKSAT KabloWebTV Sözleşmesi şartlarına ve mevzuata uygun olarak kullanımından kendisi sorumludur. ABONE kendisinin KabloWebTV hizmetini ticari olmayan amaçlarla ve aşağıdaki koşullara uygun olarak kullanacağını, aksi takdirde işbu Sözleşme’nin TÜRKSAT’ ın tek taraflı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden TÜRKSAT’ a ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
5.5.1. Sözleşme kapsamında aldığı KabloWebTV hizmeti ve diğer hizmetlerden sözleşme koşullarına uygun olarak faydalanacak ve kendisine ya da üçüncü kişilere ticari fayda sağlamak amacıyla kullanmayacaktır. ABONE, KabloWebTV hizmetinin kullanımı nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir gelir ve benzeri faaliyet elde edemez.
5.5.2. Sözleşme kapsamında iletilen içeriği yasal olmayan amaçlarla ve/veya yöntemlerle kullanamaz.
5.5.3. KabloWebTV hizmeti kapsamında sunulan içerikleri hiç bir şekilde ve hiç bir teknoloji ile kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kopyalama, indirme, yayınlama, tekrar yayınlama, işleme, değiştirme, çoğaltma ve daha sonra iş bu SÖZLEŞME’ye taraf olmayan kişilerle ticari olan veya olmayan nedenlerle sair şekillerde paylaşmak üzere kaydetme gibi yollar ile TÜRKSAT’ ın, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar vermeyecek ve/veya mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir.
5.5.4.ABONE; KabloWebTV hizmetine erişim için kendisine verilen şifreyi üçüncü bir kişiye kullandırmayacağını, üçüncü kişilerin şifreyi öğrenmesini engellemek için tüm tedbirleri alacağını, üçüncü kişilerin şifreyi ele geçirerek sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde sorumluluğun ABONE’ ye ait olacağını ve ihlalin üçüncü kişiler tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
5.6. TÜRKSAT, KabloWebTV hizmeti üzerinden ABONE’ ye sağladığı kanalları, içerik ve hizmetleri, kısmen ve tamamen KabloWebTV hizmeti kapsamından çıkarma, değiştirme ve/veya içeriklere ilişkin yararlanma süre, ücret ve şartlarını değiştirme veya karartma hakkına sahiptir. Böyle durumlarda ABONE, kapsamdan çıkarılan içeriğe ilişkin ücret iadesi talep etmeyecektir. Fakat ABONE tarafından kirala izle yöntemi ile bir içerik alındıktan sonra TÜRKSAT tarafından içerik sistemden çıkarılır, değiştirilir, karartılır ise bu içeriğe ilişkin ücret iadesi yapılacak olup TÜRKSAT’ın ayrıca tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.
5.7. ABONE, kirala-izle hizmetinden her bir içerik için kullanıcı ara yüzünde belirtilen ek bedel karşılığı belirlenen süre içinde izlemek üzere, kullanıcı ara yüzü üzerinden güvenlik şifresi ile işlem yaparak yararlanabilir.
5.8. TÜRKSAT, KabloWebTV Platformu’ nda yer alan hiç bir içerikten ve ABONE’ nin kanallar ve etkileşimli hizmetler de dâhil sunulan KabloWebTV hizmetleri üzerinden yaptığı, alış-veriş, tele satış, çekiliş, yarışma ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hiç bir işlemden sorumlu değildir.
5.9. TÜRKSAT dilediği zaman, ABONE’ ye kampanyalar veya taahhütler dâhilinde belirli sürelerle kanallar, içerik paketleri, isteğe bağlı hizmetler, etkileşimli hizmetler gibi çeşitli KabloWebTV hizmet ve içeriklerinden ilave ücrete tabi olanlarını kısmen veya tamamen ücretsiz veya indirimli kullanım imkânı sağlayabileceği gibi, sağladığı bu ek imkânları dilediği zaman durdurma hak ve serbestisine sahiptir. TURKSAT’ ın bu gibi uygulamaları ABONE’ye kazanılmış bir hak doğurmaz.

MADDE 6. ABONELİĞİN SONA ERMESİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ FESHİ

6.1. ABONE, KabloWebTV hizmetinin iptal edilmesi ile ilgili talebini 0850 804 4444 ve/veya 126 nolu Çağrı Merkezi’ni arayarak veya KabloWebTV portalı üzerinden bildirimde bulunduktan sonra, 24 saat içinde hizmeti iptal edilecektir.
6.2. Bu Sözleşme KabloWebTV hizmetinin ücretsiz olarak sunulduğu tanıtım süresince geçerlidir. Tanıtım süresi sonunda Abone’ nin ücretli kullanımı kabul etmemesi halinde Sözleşme sona erecektir.

MADDE 7. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE FATURA ÖDEMELERİ

Kablo TV Paketi KabloWebTV Paketi
KabloTV Giriş Paketi KabloWebTV Giriş Paketi
KabloTV Giriş Paketi + Vizioon Sinema Paketi KabloWebTV Giriş Paketi + Vizioon Sinema Paketi
KabloTV Giriş Paketi + Altın Sinema Paketi KabloWebTV Giriş Paketi + Altın Sinema Paketi
KabloTV Temel Paket KabloWebTV Temel Paket
KabloTV Temel Paket + Vizioon Sinema Paketi KabloWebTV Temel Paket + Vizioon Sinema Paketi
KabloTV Temel Paket + Altın Sinema Paketi KabloWebTV Temel Paket + Altın Sinema Paketi
KabloTV Üst Paketi KabloWebTV Üst Paketi
KabloTV Üst Paketi + Vizioon Sinema Paketi KabloWebTV Üst Paketi + Vizioon Sinema Paketi
KabloTV Üst Paketi + Altın Sinema Paketi KabloWebTV Üst Paketi + Altın Sinema Paketi

KabloWebTV kullanımları Kablonet kotasından sayılmamaktadır.

KabloWebTV paket ücreti, satın aldığınız dönemi takip eden ilk TÜRKSAT faturanıza --- TL,
olarak yansıtılacak, servisi iptal ettirmediğiniz süre boyunca her ay TÜRKSAT faturanıza yansıtılmaya devam edecektir.
TÜRKSAT her zaman tarifelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. KabloWebTV hizmeti tanıtım nedeniyle tanıtım süresince ücretsiz olarak verilecek olup hizmetin ücretlendirilmeye başlanması ve paket ücretlerinin belirlenmesi ile abonelere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ücretlendirmenin abone tarafından kabul edilmemesi halinde sözleşme feshedilecek ve hizmet sonlandırılacaktır.


MADDE 8. MESAFELİ SATIŞ HALİNDE CAYMA HAKKI:

Bu hizmetler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik madde 15 (ğ) gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen, tüketicinin cayma hakkını kullanamadığı hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu hizmet Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin cayma hakkına ilişkin 11. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yer almamaktadır.